Monday, March 22, 2010

Bloggen ett år

I dag är det exakt ett år sedan jag startade den här bloggen. Roligt att kunna fira det med att min nya bok är på gång. I går enades Clas Svahn och jag om en lämplig framsida. Clas har utformat den som ett spännande collage av bilder från UFO-Sveriges historia. Jag tycker det blev en mycket tilltalande framsida som speglar många sidor av riksorganisationens verksamhet. En annan god idé från Clas var att ändra undertiteln så att boken i princip kan ges ut i ny utökad version varje år genom att bara ändra årtalet på framsidan.


En resa i tiden kommer att tryckas som print-on-demand vilket innebär att UFO-Sverige inte behöver ligga på ett stort lager utan trycka den utifrån efterfrågan. Du som redan nu vill beställa boken kan betala in 150 kr (medlemspris) eller 180 kr (icke medlem) på UFO-Sveriges konto 50 50 60-4, UFO-Sverige. Porto är inräknat i priset. Leverans kommer sannolikt att ske i mitten av maj. Boken kommer också att säljas på riksstämman i Kalmar lördagen den 22 maj.

I övrigt har jag ägnat mig åt att titta på hur det förenings- och personhistoriska arkivet i AFU skall kunna göras om enligt riktiga arkivprinciper. Det innebär bland annat att materialet kommer att ordnas enligt det så kallade allmänna arkivschemat som används av statliga, kommunala och även föreningsarkiv. Vi kommer att frångå förvaring i pärmar och istället använda arkivbeständiga boxar och syrafria aktomslag. På det sättet kommer materialet att förvaras på bästa sättet för framtiden. Det är ett stort arbete men Anders Liljegren och våra medarbetare i arkivet har redan börjat med samma princip för rapportarkivet och kommit ganska långt.

Håkan Landin i AFU arbetar med att placera uforapporter i arkivbeständiga boxar 

Har också hunnit korrespondera en del med Warren Aston, ufolog från Brisbane i Australien. Han är en av de ganska få som på fältet undersöker och dokumenterar kontaktfall med ufovarelser som ser ut i stort sett som vanliga jordbor, de som brukar kallas nordic aliens. Ett mycket kontroversiellt område som många vetenskapligt inriktade ufologer inte gärna ger sig in i. Men desto viktigare, tycker jag, att kritiskt granskande ufologer tar sig an fallen och inte lämnar fältet fritt åt de mera nyandligt missionerande inom uforörelsen. John Keel, Jacques Vallee och Timothy Good har här varit banbrytande fast med lite olika infallsvinkel.


På UFO Research Queenslands hemsida finns en artikel av Warren Aston som innehåller en del tänkvärda synpunkter. Framförallt att vi skall vara försiktiga att försöka placera in ufofenomenet i en enda tolkningsram. Det genuina ufofenomenet består sannolikt av flera olika fenomen som kanske inte alls har med varandra att göra - förutom att de rapporteras som ufo.