Thursday, May 6, 2010

Teosofi och nordic aliens

Det är intressant att följa den internationella utvecklingen vad gäller teorier om ufo-fenomenet. Medan populärpressen nästan alltid associerar ufo med utomjordingar börjar fler och fler ufologer spekulera i termer av vad Jacques Vallee kallar earthbound aliens - jordbundna främlingar. Senast i raden är den nyligen avlidne amerikanen Mac Tonnies som i sin bok The Cryptoterrestrials menar att en del av ufo-fenomenet mycket väl kan härröra från en hittills okänd grupp (ras) på jorden.


Mac Tonnies menar att de för att skydda sig själva presenterar sig som utomjordingar vid kontakter med människor. Teorin har många varianter och pålästa ufologer känner igen tankegångarna från Jacques Vallee och John Keel. Men medan Keel och Vallee spekulerar om varelser från parallella världar menar Mac Tonnies att det mycket väl kan röra sig om en rent fysisk grupp som håller sig dold med hjälp av avancerad teknologi. Det är precis vad den amerikanske kontaktmannen Howard Menger påstod mot slutet av sitt liv. Han trodde helt enkelt inte att de nordic aliens som kontaktat honom kom från Venus, Mars etc. utan att de var en hemlig jordisk grupp som använde ETI-teorin som täckmantel.


För den som är insatt i den teosofiska eller esoteriska litteraturen är dessa tankegångar inte nya utan snarast en variant på föreställningen om hemliga broderskap som då och då kontaktar mänskligheten. Jag noterar att teosofer nu börjar dokumentera kontakter med "bröderna" på samma sätt som ufologer dokumenterar kontakter med mänskliga humanoider. Jag är väl medveten om att man här närmar sig konspirationsteoriernas märkliga värld. Men det vore förstås trevligt om det också fanns en "divine conspiracy" eller vad man nu vill kalla den.

För den som vill följa upp denna tråd skrev jag för många år sedan artikeln Vi är redan här. Den esoteriska interventionsteorin. Det verkar som om dessa eller liknande idéer börjar anammas mer och mer av ufologer som studerar närobservationer och kontaktfall. Kanske en ny trend inom ufologin.