Thursday, May 13, 2010

The Lacerta file

Att som ufolog undersöka kontaktfall innebär att man konfronteras med en mängd fantastiska och ofta bisarra rykten. Det kan vara svårt att välja vad som är rimligt att försöka följa upp och undersöka närmare. Jag vill här ge ett exempel på de berättelser som finns i omlopp på nätet. Anledningen att jag tar upp fallet är att jag fick en förfrågan från Warren Aston, ufolog från Australien. Han undrade om jag försökt kolla källan eftersom det är ett svenskt kontaktfall.

Alltså satte jag igång att försöka spåra källan till det som de senaste tio åren blivit känt som The Lacerta file. Det är en fantastisk historia om en påstådd intervju i Sverige med en reptilkvinna som tillhör en underjordisk ras med avancerad teknologi. Historien finns dokumenterad på flera ställen på nätet.

Mycket kort handlar det om svensken? Ole K. som av en vän får höra att han träffat en reptilkvinna i Sverige. Ole får tillåtelse att intervjua kvinnan och han träffar henne vid två tillfällen 16 december 1999 och 24 april 2000. Intervjuerna, som spelas in, sker i en icke nämnd stad i södra Sverige. Kvinnan, som kallar sig Lacerta (latin för reptil) har ett reptilartat utseende men kan med hjälp av psykisk påverkan få människor att se henne som vanlig människa. Hon berättat att hon tillhör en gammal ras som levt under jorden i miljoner år och nergångar till deras grottsystem finns bland annat i Sverige. En del tefat tillhör reptilrasen enligt Lacerta. Hon kommer upp till jordytan då och då för att studera människor men tar normalt aldrig öppen kontakt med någon. Efter att Ole K. spridit intervjun på nätet blev han utsatt för diverse incidenter a MIB-karaktär och isolerade sig.


Jag lyckades spåra en av personerna som haft mailkontakt med Ole K. Han heter Jo Conrad, tysk författare av konspirations- och new age-litteratur. I sin bok Ursprünge har han ett kapitel om Lacerta. Jo Conrad berättar i ett mail att han hade en mycket kort korrespondens med Ole K. som verkade rädd och efter en tid fungerade inte hans mailadress. The Lacerta file publicerades ursprungligen på sidan sabon.org som nu inte fungerar. Den är registrerad på Rico Kolodzey, en mystiker som påstår sig kunna leva på ljus. Något svar från honom har jag inte fått.

Längre har jag inte lyckats komma i denna underliga historia men om någon har ytterligare data så är jag givetvis intresserad. Jag misstänker förstås att det hela är ett ren mythistoria men det är alltid intressant att se hur den uppstod.