Sunday, February 28, 2010

Utan arkiv ingen historia

När Kjell Jonsson 1974 kom på den briljanta idén att starta ett lånebibliotek för ufolitteratur i sin lilla etta i Södertälje kunde han knappast ana att han lade grunden till det som med åren skulle växa till världens största ufobibliotek/arkiv. Det är tråkigt att Kjell idag inte kan se frukterna av denna enastående pionjärinsats. Han avled i samband med ett häftigt astma-anfall 1986. Mellan åren 1974-1980 drev Kjell i stort sett helt ensam verksamheten eftersom allt material fanns i hans lägenhet. Till slut hade han ufoböcker och tidskrifter överallt utom i kylskåpet och 1980 flyttades biblioteket till Norrköping och blev stiftelsen Arkivet för UFO-forskning - AFU.

Kjell Jonssons i sin lägenhet i Södertälje 1978

Hur stor betydelse för svensk ufoforskning som Kjells idé och arbete haft blev Anders Liljegren och jag mer och mer medvetna om när arkivet växte och så småningom också blev riksorganisation UFO-Sveriges arkiv och bibliotek. Utan AFU hade Clas Svahn och Anders Liljegren inte kunnat presentera sin detaljerade studie av Domstensfallet 1989. Anders Liljegren hade inte kunnat göra den noggranna dokumentationen av Mariannelundsfallet 2005. Och jag hade självklart inte kunnat skriva UFO-Sveriges historia utan de förenings- och personhistoriska samlingarna i AFU.


Riksorganisationen UFO-Sverige fyller fyrtio år i år och riktar man blicken bakåt så har det funnits en svensk uforörelse sedan 1958 då Malmö interplanetariska sällskap (MIS) och Ifologiska sällskapet bildades. Om man också skall räkna med förlaget Parthenons bildande så blir det 1957. Många av den första generationen ufologer har gått ur tiden men jag skulle vilja rikta en uppmaning till alla av det gamla gardet att göra som UFO-Sveriges sekreterare Mats Nilsson - skriva ner sina memoarer. Om det inte blir en bok så kanske en artikel. På så sätt kan vi bevara svensk ufohistoria och fylla många kunskapsluckor.

Ebbe Johansson

Till yngre ufologer vill jag ge uppmaningen: skriv gärna dagbok, bevara personlig korrespondens, foton, filmer, pressklipp, böcker, tidskrifter med mera. På fredag 5 mars är jag inbjuden att hålla ett föredrag i Malmö interplanetariska sällskap. Temat är Kontakt med ufovarelser. Om inte en envis förkylning stoppar mig så hoppas jag också kunna intervjua Ebbe Johansson om MIS historia och hans tid i Parthenon. Jag ser fram emot att höra Ebbe berätta minnen från den svenska ufologins pionjärtid. En intervju som sedan kommer att finnas tillgänglig i AFU.