Tuesday, February 2, 2010

En resa i tiden

Så var jag äntligen klar med den nya reviderade och uppdaterade versionen av UFO-Sveriges historia. Titeln på den nya upplagan blir En resa i tiden - Riksorganisationen UFO-Sverige 40 år 1970-2010. Nu återstår bara att göra person- och föreningsregister samt rätta eventuella fel och kanske några tillägg i bild och text från Clas Svahn, Håkan Ekstrand och Mats Nilsson. Även om det varit mycket slit så har det varit ett nöje och en härlig känsla av nostalgi att skriva denna historik. Mats Nilssons opublicerade självbiografi har varit till stor hjälp.

Mats Nilsson på fältundersökarkursen 2008 med en härlig slogan för UFO-Aktuellt

Det verkligt nya med denna version blir det omfattande bildmaterialet som säkert kommer att få många gamla uforävar att känna igen sig. Det svåra har varit att välja vilka bilder som skall vara med. Det finns hundratals fina gamla UFO-Sverigefoton som platsar i historiken. Jag hoppas att det kommer att bli förnöjsam läsning för alla, både gamla och nya UFO-Sverigemedlemmar.

UFO-Sveriges styrelse 1979. Fr v Karl-Olof Pettersson, Birgitta Andersson, Jörgen Granlie, Mats Nilsson, Håkan Ekstrand

När Clas ringde i kväll pratade vi om Vallentunahändelserna 1974 och att det sannolikt finns ett stort mörkertal av icke rapporterade observationer från perioden. Under mars-april 1974 gjordes hundratals iakttagelser av stora lysande föremål med strålkastare, cigarrformade föremål och störningar på teve och telefon var vanliga. Dessutom ett intressant ombordtagningsfall som jag skrev om i min bok UFO - i myt och verklighet. Här finns ännu mycket ogjort för aktiva fältundersökare. Det bör finnas mängder av vittnen till händelserna, vittnen som aldrig berättat om vad de såg för pressen eller ufologer.


Norrtelje tidning 3 april 1974

Överhuvudtaget är mörkertalet vad gäller rapporter en intressant problematik för sig inom ufologin. Det spekuleras ibland om att högst en av tio ufoiakttagelser rapporteras till eller når ufologer. Jag kan tänka mig att det rör sig om ännu större siffror. När frågan kommer upp i samband med något föredrag eller besök hos bekanta finns det nästan alltid en eller två som berättar om händelser som de bara nämnt i en nära vänkrets.

Orsakerna är flera. Man känner inte till vart man ska vända sig eller man vill helt enkelt inte skylta med en så udda upplevelse - framförallt inte i pressen. Det är här som UFO-Sverige kommer in i bilden. Ju fler grupper och lokala representanter som finns ute i landet desto större chans att minska mörkertalet. Plus det inte minst viktiga att allmänheten med förtroende kan vända sig till någon som tar deras upplevelse på allvar.