Tuesday, January 26, 2010

Hur blir man ufolog?

Ufologi är inget universitetsämne. Den som vill sätta sig in i frågan får ingen hjälp av det offentliga samhället utan måste själv gå den mödosamma vägen att skaffa sig kunskap. När jag började intressera mig för ufo i slutet på 1960-talet fanns varken Riksorganisationen UFO-Sverige eller Arkivet för UFO-forskning. Det blev att kasta sig ut på djupt vatten och att arbeta enligt trial and error. Idag är situationen radikalt annorlunda. Här vill jag därför ge några konkreta tips till dig som läst en del i ämnet och vill ta steget att bli aktiv ufolog.Bästa sättet att snabbt bli aktiv ufolog är som alltid learning by doing. Börja med att bli medlem i UFO-Sverige och läs in dig på materialet, artiklar, historik, ufofall med mera på hemsidan. Nästa steg är viktigt. Du måste nämligen fundera över din intresseinriktning inom ämnet och hur du vill bli aktiv. Det senare har mycket att göra med vilken psykologisk typ du är: socialt inriktad föreningsmänniska eller individualist, forskartypen eller informatören. Utifrån dessa utgångspunkter kan du sedan bestämma hur du vill bli aktiv inom UFO-Sverige.

1. Socialt inriktad föreningsmänniska och informatör.

Gå med i eller bilda själv en lokalförening inom UFO-Sverige. Det är svårt idag att få folk att ställa upp i ideella föreningar men är man en kamratkrets är sannolikt bästa sättet att jobba som gamla tiders föreläsningsföreningar: ordna föredrag, utflykter, studiebesök, fester etc. Goda exempel inom UFO-Sverige är Enköping-Sala UFO-förening, Skaraborgs UFO-förening och Västerbergslagens UFO-förening.

Clas Svahn på styrelsmöte i Enköping 29 aug. 2009

2. Forskare, socialt inriktad

Gå med i eller bilda själv en så kallad undersökningsgrupp inom UFO-Sverige. Det är ingen formaliserad förening utan består av minst två personer som under rapportcentralen arbetar med undersökningar på fältet. Delta i UFO-Sveriges årliga utbildning av fältundersökare för att få praktiska råd och tips av erfarna kollegor. Sista sidorna i UFO-Aktuellt innehåller alltid en förteckning på undersökningsgrupper.

Deltagare vid fältundersökarkursen 2005

3. Individualist, informatör

Anmäl ditt intresse av att fungera som lokal representant inom UFO-Sverige. Posten beslutas sedan av UFO-Sveriges styrelse. Du fungerar här som riksorganisationens förlängda arm inom din region vilket kan innebära att informera om ufo och UFO-Sverige till lokala massmedier, anordna eller själv hålla föredrag, bistå vid ufohändelser i regionen etc.


4. Forskare, individualist

Anmäl dig som enskild medlem i UFO-Sverige. Delta i kurserna för fältundersökare. Är du både forskar- och arkivarietypen och inte bor alltför långt från Norrköping så är du välkommen att arbeta ideellt i Arkivet för UFO-forskning. Eftersom det är världens största arkiv/bibliotek i sitt slag finns här hur mycket arbetsuppgifter som helst plus att du får tillgång till internationellt unikt ufomaterial.


AFU:s bibliotek

Oavsett vad du väljer hoppas jag du kommer att trivas med utmaningen att försöka lösa en av vår tids stora gåtor och samtidigt hittar en trevlig kamratkrets av likasinnade.

Välkommen i UFO-Sverigegänget!