Friday, June 12, 2009

Bedömning av kontaktfall 2

Mängder av människor över hela världen påstår sig ha träffat eller på något sätt stå i kontakt med rymdvarelser. Jag har inte räknat antalet svenska fall som jag har dokumenterade i mina egna pärmar men det bör röra sig om närmare ett hundra. Till största delen handlar det om inre upplevelser där personen förmedlar budskap från rymdmänniskor. Det sker ofta inom en spiritualistisk eller nyandlig ram där några yttre fysiska bevis för kontakten inte föreligger. I de fallen ligger en psykologisk tolkning närmast till hands.

Betydligt mera komplicerat blir det när det handlar om både fysiska kontakter och inre upplevelser. Ett bra exempel är fallet Ante Jonsson där kontakterna startade med en mycket påtaglig fysisk händelse som sedan fortsatte med alltmer av inre upplevelser. Natten till den 3 februari 1984 färdas Ante i bil mellan Ingelstad och Tingsryd i Småland. Han ser ett stort svart föremål sväva i luften över vägen, bromsar och får sladd. När han öppnar bildörren tar en varelse tag i honom och släpar honom mot farkosten. Han släpas mot farkosten samtidigt som han ser en långtradare passera. Därefter tappar Ante medvetandet.


Han vaknar i sin bil, kall, blöt och med en stickande känsla i händerna. Polisen hittar Ante och för honom till Sankt Sigfrids sjukhus i Växsjö. Klockan 01.50 ringer en person med namnet Bengt Johansson polisen i Växsjö och uppger sig ha sett en bil stå tvärs över vägen vid Uråsa flygfält och ett stor farkost hänga i luften. Personen kan tyvärr aldrig spåras. Efter denna första händelse fortsätter Ante uppleva en mängd kontakter med mera människolika varelser. Upplevelserna har ofta en närmast drömlik karaktär.

Personligen har jag intresserat mig mest för de kontaktfall som beskrivs som helt fysiska och påtagliga. Ett intressant exempel är fallet Edwin i Sydafrika, vilket undersökts av ufologerna Cynthia Hind och Carl van Vlierden. Edwin som egentligen heter Fredrick Edwin White träffar som 18-årig 1960 en man vid namn George på sitt arbete i Durban. De blir goda vänner och ägnar sig bland annat åt fiske tillsammans. George avslöjar efter en tid att han kommer från en annan planet och endast är stationerad här en kort period. Han låter Edwin få se de farkoster hans grupp färdas i och även möta andra rymdmänniskor som lever bland oss. Efter två års vänskap följer Edwin George till en strand där en farkost landar och plockar upp George. Innan han åker får Edwin en speciell radioapparat som gör att han kan hålla kontakt med George. Edwin har blivit ombedd att starta en grupp för att förmedla rymdmänniskornas budskap.


Carl van Vlierdens bok om fallet Edwin i Sydafrika

Jag har korresponderat med både Carl van Vlierden och Cynthia Hind (nu avliden) om fallet. Cynthia Hind, som själv lyssnat på radiosändningar från "rymdmänniskorna" är mycket frågande inför vem som kan ligga bakom. Budskapen har den kombination av sunt förnuft och ren science fiction som är vanlig i dessa fall. Här berättas om planeter som Koldas, Salamia, Galdonia, vilka en del är fiender och rymdmänniskor med namn som Valdar, Wy-Ora och Mank-ton. Cynthia Hind skriver i sin bok, UFOs - African Encounters, att hon först undrade om det kunde vara fråga om ett avancerat skämt från någon politisk grupp eller hemlig kult med obegränsade medel till sitt förfogande. Något säkert svar på frågan om fallet Edwin har inte Cynthia Hind. Hon skriver i ett brev 2 september 1990 att hon är besviken på sina ufologkollegor som bara skrattar åt fallet istället för att undersöka det. Någon gruppering måste ligga bakom dessa radiosändningar menar Cynthia Hind och fallet borde studeras noggrannare.

Enda sättet att hantera dessa komplicerade kontaktfall är att följa den linje UFO-Sverige formulerat - den tredje vägens ufologi. Undersöka och dokumentera påstådda ufokontakter oavsett om de visar sig vara inre upplevelser, skämt, bluff eller någonting annat. Men att bli inblandad i ett komplicerat kontaktfall som Edwin kräver att ufologen kan hantera den svåra balansgången mellan tro och skepsis. Även om man har huvudet bland stjärnorna gäller det att ha fötterna på jorden.