Sunday, October 21, 2012

Styrelsemöte

Söndagen har huvudsakligen ägnats åt UFO-Sveriges styrelsemöte i AFU. Jag åkte ner redan på förmiddagen för att inhandla bröd och plastmuggar och förbereda den nödvändiga fikapausen. Strax före tolv anlände de flesta och vi började med att åka till Hageby för gemensam lunch. Sedan blev det ganska trångt kring bordet i AFU-lokalen då inte mindre än tretton personer infann sig till mötet. Extra trevligt att Jörgen Granlie från Solna och Tage Bång från Töreboda kunde närvara.

Lunch i Hageby. Fr v Tage Bång, Gunnar Karlsson, Mats Nilsson, Jörgen Granlie, Carl-Anton Mattsson, Clas Svahn, Kaj Hahne, Tobias Lindgren, Rickard Andersson

Det är alltid mycket som måste diskuteras och beslutas vid styrelsemöten. Inte minst frågor om ekonomi och medlemsutveckling. UFO-Sveriges ekonomi är stabil även om vi naturligvis som alla föreningar önskar fler medlemmar och prenumeranter på UFO-Aktuellt. Just nu är antalet registrerade medlemmar 325 och antalet prenumeranter på UFO-Aktuellt 707. Clas Svahn har just lagt sista handen vid det nya numret som han visade på sin laptop. Som vanligt intressanta och varierande artiklar att läsa.

Clas visar nya UFO-Aktuellt. Till höger Carl-Anton Mattsson

Nästa helg är det fältundersökarkurs i Hållsta och det visar sig att samtliga 36 anmälda har kunnat få de rum de önskar. Temat är denna gång konspirationsteorier och det blir ingen uppdelning i nybörjare och fortsättare utan alla kommer att kunna ta del av samtliga programpunkter. Av utåtriktad verksamhet kunde noteras att en skola i Falkenberg har ufo som tema under kommande vecka och har fått låna delar av UFO-Sveriges utställning för ändamålet. Tobias Lindgren och Rickard Andersson har gjort en berömvärd insats och kört ner utställningen till Falkenberg.

Fr v Mats Nilsson, Tobias Lindgren, Håkan Ekstrand. Rickard Andersson skymtar i bakgrunden

Rapportcentralens arbete och undersökning av ufofall diskuterades flitigt. Tidsbrist gör att många fältundersökare ibland inte hinner med viktiga undersökningar. De mest intressanta fallen måste prioriteras och styrelsen enades om ett system för bevakning av prioriterade rapporter skall prövas. Dessutom skall ett försök göras att åter skapa en bedömningsgrupp som slutligen gör en bedömning av både observationen och kvaliteten på undersökningen.

Fr v Tage Bång, Gunnar Karlsson, Mats Nilsson

Anders Liljegren redogjorde för den senaste utvecklingen och projekten i AFU, bland annat möjligheten att kunna anställa personer med ett nytt statligt bidrag. Osäkerheten vad gäller framtiden för Fas 3 gör att AFU måste titta på alternativa möjligheter både till inkomster och anställningar. Avslutningsvis beslutades att en lista på vem som ansvarar för vad inom UFO-Sverige skall presenteras, vilket gör det lättare för allmänhet och medlemmar att veta var de skall vända sig i skilda ärenden. Nästa styrelsemöte blir på Hotel Lilton i Ängelhom lördag 12 januari. En trevlig tradition som UFO-Sverige haft i många år.

Efter mötet passade Anders, Clas, Jörgen och jag på att titta ner i C-lokalen för att beskåda den fina donation vi fått från Willy Wegner i Danmark. Clas hade med sig en stor del av samlingen och där hittade vi många godbitar i form av böcker och tidskrifter som saknas i AFU. Ett verkligt stort tack till Willy Wegner för denna oerhört värdefulla donation.

Fr v Anders Liljegren, Jörgen Granlie, Clas Svahn

Clas med den historiska skylten som han fått med sig från England