Tuesday, November 20, 2012

Vänsteresoterik och sammanträffanden

I en tidigare blogg tog jag upp frågan om höger- och vänsteresoterik. Hur den esoteriska traditionen och speciellt teosofin påverkat politiska idéer. Jag skickade frågan vidare till Leslie Price i England, som i sin tur vidarebefordrade den till sitt nätverk av internationella experter. Leslie Price är utgivare av PsyPioneer och grundade också tidskriften Theosophical History. Jag fick svar från flera forskare, även en del oväntade svar som knöt samman min egen historia med frågan.

Ett intressant påpekande var att Dr. Hugh Gray (1916-2002), som under flera år var generalsekreterare för The Theosophical Society in England, också var parlamentsledamot för British Labour Party mellan 1966-1970. Lustigt nog fick jag en svensk-finsk referens av Michael Gomes från New York. Han skrev i ett mejl att den finske religionshistorikern Tore Ahlbäck i sin avhandling Uppkomsten av Teosofiska Samfundet i Finland (1995) berört sambandet mellan finska teosofer och arbetarrörelsen i Finland. Ahlbäck har även sammanfattat sin studie i en artikel i tidskriften Temenos, Theosophy and Socialism in Finland.


Och nu knyts det historiska trådarna samman. Recensionsredaktör för Temenos är professor Per-Arne Berglie vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet. Berglie doktorerade 1983 på avhandlingen Gudarna stiger ned. Rituell besatthet hos sherpas och tibetaner. En bok som finns i AFUs bibliotek. AFU har nyligen haft besök av Erik Östling som arbetar vid samma institution som Berglie. 1973-1974 arbetade jag som vapenfri tjänstepliktig cirka ett år vid Vitterhetsakademiens bibliotek på Östermalm i Stockholm. En av mina kamrater på biblioteket, som också gjorde vapenfri tjänst, var Per-Arne Berglie. Han berättade ofta om sitt intresse för tibetansk shamanism och vi hade många intressanta diskussioner om religion och mystik. Det var Per-Arne som fick mig att börja läsa religionshistoria vid Stockholms universitet 1974. Så kan ödets trådar vävas samman.

Per-Arne Berglie och jag vid ingången till Vitterhetsakademiens bibliotek 6 november 1973

Peer-Arne Berglie och jag i låneexpeditionen, Vitterhetsakademiens bibliotek

Fotot ovan togs i november 1973, en intensiv period i mitt liv på många sätt. Den 17 mars 1973 hade Anders Liljegren, Kjell Jonsson och jag bildat AFU, då under namnet Arbetsgruppen för ufologi. I november 1973 tog jag över redaktörskapet för vår tidskrift Ufologen. Och den 1 november 1973 kom jag med i den meditationsgrupp som Sture och Turid Johansson bildat på Lidingö. Den bestod huvudsakligen av medlemmar från dåvarande Stockholms UFO-Center. Vi mediterade och läste Blavatskys Hemliga läran. Inte precis den lämpligaste nybörjarboken för den som vill ge sig i kast med teosofin. Men vi gav också snart upp och diskuterade efter meditationen allt mellan himmel och jord.


Men för att återgå till vänsteresoterismen. I veckan fick jag Politics and the Occult av Gary Lachman. Eftersom så många förknippar den esoteriska traditionen med extremhöger och konservatism vill Lachman i sin bok visa att det också finns och funnits en levande vänsteresoterisk riktning. I första kapitlet skriver han: "One of the things I hope to show in this book is that there was a progressive, left-wing occult politics as well, although, to be sure, it has gone comparatively unnoticed."