Monday, November 19, 2012

James Moseley avliden

Så har ännu en av den första generationen ufologer lämnat Tellus för vidare färd till andra sfärer. James Moseley avled i fredags, 16 november i Florida. Han blev 81 år. Redan 1954 startade han tidskriften Nexus som senare blev den klassiska Saucer News. Den köptes 1968 av Gray Barker som fortsatte utgivningen till 1970. Samma år startade Moseley ett nyhetsbrev som ständigt bytte namn men 1981 slutligen fick heta Saucer Smear. Den blev något av ufologernas anekdot- och skvallertidskrift där Moseleys humor och ironi blandades med mer eller mindre seriösa debatter.
James Moseley blev en känd föreläsare och arrangerade flera ufokongresser i USA. Hans inställning till ufofrågan var väl närmast agnostisk. Med tiden blev han alltmer kritisk till ETI-teorin och spekulerade en hel del kring jordbaserade förklaringsmodeller. Han kan väl inte direkt räknas till kategorin seriösa ufologer och var känd för flera fall av bluffar. Bland annat arrangerade han en fejkad ufolandning och tillsammans med Gray Barker bluffade han George Adamski med det notoriska The Straight Letter. Brevet var skrivet på äkta myndighetspapper till Adamski från R.E. Straith från icke existerande Cultural Exchange Committee, U.S. State Department. FBI undersökte både Moseley och Barker i sammanhanget men det ledde inte till något åtal.

Moseley skrev några ufoböcker varav den mest intressanta i mitt tycke är The Wright Field Story (1971). Där berättar han bland annat om sin undersökning av det gåtfulla fallet Mr. Wheeler, "venusianen" i Los Angeles. "Ett av de märkligaste tefatsfall jag någonsin blivit inblandad i". 2002 kom den självbiografiska Shockingly Close to the Truth. Confessions of a Grave-Robbing Ufologist. En nöjsam exposé över författarens upplevelser inom ufologin från 1950- till 1990-talet, skriven tillsammans med Karl T Pflock.I dag fick jag ett synnerligen välkommet brev från Timothy Good. Det innehöll en kopia av den mycket sällsynta My Saturnian Lover (1958) av Marla Baxter. Marla blev senare Connie Menger, fru till den kände kontaktmannen Howard Menger. Jag har försökt få tag i boken i många år. På eBay kan man köpa den för $250. Vi saknar den i AFU men nu har alltså Timothy Good varit vänlig nog att kopiera sitt exemplar. 1968 gavs den ut i ny och ganska förändrad upplaga under titeln Song of Saturn, nu med Connie Menger som författare. Jag noterar att ordvalet är lite "kyskare" i den nya upplagan. Den gamla har kapitelrubriker som Saturnians are Wonderful Lovers. Det skall bli intressant att jämföra innehållet i dessa två klassiska romantiska kontaktskildringar.