Friday, February 19, 2010

Channeling och rymdbudskap

Den ufolog som ger sig på att undersöka och dokumentera de kontroversiella kontaktfallen kommer förr eller senare att konfronteras med problemet channeling eller på svenska kanaliserade budskap från rymdmänniskor eller andra väsen. Begreppen är nya men i själva verket rör det sig om samma fenomen som behandlas inom spiritualismen. Samtidigt med de klassiska fysiska kontaktfallen på 1950-talet dök det upp medier (channelers) som i inre röster och syner mottog budskap från påstådda rymdmänniskor.

Inom den nyandliga uforörelsen är det oerhört vanligt med dessa budskap och i Arkivet för UFO-forskning har vi tusentals kanaliserade budskap från "rymdmänniskor". En mycket populär figur i sammanhanget är rymdmannen Ashtar som först kanaliserades av amerikanen George Van Tassel 1952. I boken I rode a flying saucer får han inte bara budskap från Ashtar utan också från rymdmänniskor som Hulda, Lata och Semla. Jag misstänker att den nyandliga uforörelsen inte skulle bli lika populär om den presenterade budskap från Semla och Hulda.

Den 2 maj 1952 får Van Tassel även kontakt med rymdmannen Clatu. Det lustiga var bara att året före gick sf-filmen The day the earth stood still där rymdmannen Klaatu kommer ur ett landat tefat.


Till och med George Adamski hade inte mycket till övers för kanaliserade rymdbudskap. I Flying saucers farewell skriver han: "In Europe I encountered reports of two Ashtars, totally different in character, but each claiming supreme command over large numbers of space travellers." Liksom många psykologer tolkar Adamski budskapen som egna fantasier från det undermedvetna. Senare skulle han som bekant själv falla för frestelsen att kanalisera budskap från rymdmänniskor.


De flesta kanaliserade budskap, vare sig de kommer från rymdmänniskor, änglar eller mästare är långtråkigt banala och utan sakligt innehåll. En psykologisk förklaring är i de flesta fall den troligaste. Men som ufolog med den tredje vägens ufologi som riktmärke måste man naturligtvis även här ha en viss öppenhet för möjligheten av "psykisk" kommunikation. Det finns också enstaka undantag vad gäller mottagna meddelanden som är både intellektuellt och psykologiskt av högre kvalitet.

Jag tänker här på delar av den teosofiska eller esoteriska traditionens litteratur Alice Bailey, Henry T Laurency med flera som om man godtar budskapen som arbetshypotes stämmer väl in med Jacques Vallees earthbound alien theory. Men det gäller förstås att läsa kritiskt och uppmärksamma eventuella inhumana och politiskt extrema åsikter. Något som ju också Vallee varnar för, inte minst i sin klassiska Messengers of deception.


Vill man läsa ett riktigt skräckexempel på kanaliserade budskap från rymden rekommenderar jag Briefing for the landing on planet Earth av Stuart Holroyd. Han får genom mediet Phyllis Schlemmer reda på att han i ett tidigare liv var guden Horus. Holroyd följer slaviskt budskapen och reser jorden runt tillsammans med Andrija Puharich för att invänta en masslandning av tefat. I min recension av boken i AFU newsletter 1979 avslutade jag med följande ord som står sig än: "If this is to be the product of an advanced extra-terrestrial civilization I´ve got my message ready:
- Spacemen go home!