Tuesday, January 12, 2010

Ett komplicerat fenomen

Just nu läser jag Philip Imbrognos intressanta men kontroversiella, Interdimensional Universe. The new science of ufos, paranormal phenomena & interdimensional beings, utgiven 2008. Trots titeln handlar den huvudsakligen om författarens egna undersökningar av ufofall under trettio år. Imbrogno är kanske mest känd genom boken Night Siege. The Hudson Valley UFO Sightings som han skrev tillsammans med Allen Hynek 1987.Imbrogno kommer med en hel del nya data i sin bok, vilka tidigare inte varit kända, även om klassiska ufofall. Han påpekar att ufologer haft en tendens att utesluta data som inte stämt med de egna teorierna eller varit alltför kontroversiella. Han visar till exempel att John Fuller i boken Incident at Exeter inte tog med att det bland de mycket kända Exeterfallen fanns en koppling mellan ufo och djurstympningar. Det var helt enkelt för kontroversiellt vid den tiden (1966).

Här kan du lyssna på en lång serie intervjuer med Philip Imbrogno

Imbrogno hämtar mycket av sina idéer från John Keel och Jacques Vallee, bland annat tanken att en del av ufofenomenen kan röra sig om väsen från andra dimensioner. Han visar i ett flertal ufofall på kopplingen till paranormala fenomen. I sammanhanget kommer jag att tänka på Kenneth Arnold som de flesta ser som en jordnära observatör. Enligt Harold T. Wilkins i boken Flying Saucers on the Attack (pocketutgåva 1967) strök en journalist på Saturday Evening Post i Philadelphia följande uttalande av Arnold:

"At my home I have been visited by unseen entities whom I believe to be pilots of these weird discs. They were invisible to me and made no attempt to communicate. But I was aware of their presence because I could see my rugs and furniture sink down under their weight, as they walked about the room, or sat on various objects in the room." (s.63)

Kenneth Arnold

Om nu uttalandet är äkta ger det onekligen en vidare bild av Kenneth Arnold och hans egna ufoundersökningar. Jag nämner just denna episod eftersom jag dokumenterade samma fenomen kopplad till Helgefallet som jag skriver om i Främlingar på vår jord. Sture och Turid Johansson upplevde samma fenomen i samband med kontaktpersonen Richard Höglund, s. 76-77.

Även om jag håller dörren öppen för tanken på väsen från andra dimensioner så finns det också en fara i att alltför lätt hemfalla åt en "magisk" tolkning av ufofenomenen. Tänker här på det klassiska yttrandet av science fictionförfattaren Arthur C Clarke: "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic". Varelser med en mycket avancerad teknologi skulle förmodligen kunna kollra bort oss rejält och utföra bedrifter som för oss ter sig magiska. Kanske är det just det vi ställs inför när det gäller vissa ufofenomen?