Tuesday, May 12, 2009

AFU i media

Vid det här laget känner de flesta svenskar till att det finns ett ufoarkiv i Norrköping. Artiklar om AFU har förekommit i mängder av tidningar, både tryckta och nätupplagor. Igår publicerades Aftonbladets intervju med mig och så har Clas Svahn skrivit om AFU på sin DNblogg Märkligheter.

Vad jag framför allt hoppas på är att fler forskare inom olika discipliner upptäcker att här finns ett unikt material som bara väntar på kartläggning. Hittills har det varit mest etnologer och religionsvetare som använt AFU men jag skulle också vilja se fysiker, biologer och psykologer titta på de fysiska och fysiologiska effekterna på vittnen som varit med om närobservationer. Jag tänker här på påverkan på elektricitet, bilar etc samt paralyseringseffekter på människor. Ett annat forskningsfält där AFU skulle kunna bidra med basmaterial är militär- och underrättelsehistoria. Alltså frågan hur den svenska militären och underrättelsetjänsten hanterat ufofrågan. Presshistoria är en annan infallsvinkel.
Amanda Fredriksson, Irre Bredin och Håkan Ekstrand studerar UFO-Sveriges rapportarkiv

Sedan behövs det förstås fler aktiva fältundersökare inom UFO-Sverige som tar sig an djupundersökningar av de många komplicerade ufofall som finns i arkivet och som ännu inte är utredda. Förhoppningsvis kan det massmediala intresset resultera i att svensk ufoforskning kan ta några rejäla kliv framåt.
Tobias Lindgren, UFO-Sveriges rapportcentral, med illustration av ufofall från Mantorp 1973