Monday, June 14, 2010

Ny medarbetare i AFU

UFO-Söderköping hette en av UFO-Sveriges tidiga lokalgrupper. Den skapades 1979 av den då blott trettonårige Leif Åstrand. Det var ingen förening i formell betydelse utan mera en kamratgrupp av tre unga killar i Söderköping. Lokalgruppen lämnade UFO-Sverige i och med turbulensen inom riksorganisationen 1980. Lite lokal uppmärksamhet fick gruppen genom en ufo-utställning på Söderköpings bibliotek sommaren 1980. En uställning som uppmärksammades genom en artikel i Norrköpings Tidningar. Under åren 1981-82 gav man också ut sex nummer av medlemsbladet Cosmic.


Leif Åstrand, som numera är norrköpingsbo, besökte AFU i kväll där Anders Liljegren och jag träffade honom för att planera en fas3-anställning. Om allt fungerar som det ska med Arbetsförmedlingen så börjar Leif sin anställning på måndag. Han kommer till att börja med att bygga upp hyllorna i vår nya lokal som skall fungera som arkiv för alla gamla nummer av UFO-Aktuellt som nu förvaras i Enköping. Vidare arbetsuppgifter kommer sannolikt att innefatta scanning och kanske också utveckling av UFO-Sveriges hemsida. Roligt med en nygammal ufolog i arkivet så vi säger välkommen i AFU-gänget Leif.

Leif Åstrand

I dag påbörjade Håkan Ekstrand tryckningen av min bok En resa i tiden. UFO-Sveriges historia 1970-2010. Förhoppningsvis blir den snart klar och kan distribueras till alla som förbeställt. Några exemplar trycktes i en enklare version till riksstämman i Kalmar men den nya upplagan kommer att innehålla fler foton och en del andra förbättringar vad gäller tryck och häftning. Förhoppningsvis kan det bli semesterläsning för nostalgiska ufologer.