Tuesday, June 22, 2010

UFO-Aktuellt 30 år

Sommaren 1980 hängde utgivningen av UFO-Sveriges tidskrift på en skör tråd. Carl-Axel Jonzon hade hoppat av UFO-Sverige och dessutom tagit med sig riksorganisationens tidskrift och medlemsregister. Den nya centralgruppen (styrelsen) i Sala fick ett tungt arbete med att reorganisera verksamheten. Håkan Ekstrand åtog sig uppdraget som ansvarig utgivare för riksorganisationens nya tidskrift som döptes till UFO-Sverige-Aktuellt (från 1984 UFO-Aktuellt).

Artikel i Sala Allehanda 26 juni 1980

Första numret av UFO-Sverige-Aktuellt utkom i slutet av juni 1980. Den nya styrelsen var orolig för att ekonomin skulle knäckas av för få prenumeranter men tidskriften fick fin respons från början. Med hjälp av framförallt Carl-Anton Mattsson och andra frivilliga insatser från flera lokalföreningar kunde ett nytt medlemsregister byggas upp. Snart stod det klart för den nya styrelsen att UFO-Sverige-Aktuellts framtid var räddad, prenumeranterna strömmade till och man kunde andas ut efter en några månaders hårt arbete.

Första numret av UFO-Sverige-Aktuellt 1980 

I dag är UFO-Aktuellt en väl inarbetad tidskrift. Håkan Ekstrand är fortfarande efter 30 år redaktör och ansvarig utgivare, en verklig prestation. En stor del av det journalistiska arbetet görs nu med professionell hand av Clas Svahn som har god hjälp av de övriga i redaktionen: Stefan Roslund, C Göran Norlén, Richard Svensson och Tobias Lindgren. Mycket glädjande är att UFO-Aktuellt sakta men säkert ökar i antal prenumeranter trots att många andra ufo-tidskrifter runt om i världen lägger ner eller för en tynande tillvaro.Lika roligt är det att UFO-Raden/Rapport-Nytt går bra och utvecklats positivt under 2010. Det nya numret kom i veckan och det är bara att konstatera att redaktionen Leif Persson, Mats Nilsson och Malin Wiklander tillsammans gör ett fint jobb. UFO-Sverigenyheter blandas med artiklar, uforapporter, nyhetsnotiser och astronomi.


Egentligen skulle man kunna säga att UFO-Raden firar 40-årsjubileum i år. Första numret utkom redan i november 1970 och med några kortare avbrott har den utkommit alltsedan dess. 2001 slogs UFO-Raden ihop med Rapportnytt.


UFO-Sverige kan vara stolta över sina tidskrifter och jag hoppas vi kan fira flera jubileum i framtiden.