Friday, July 10, 2009

Arbetsdag i arkivet

Materialinflödet till Arkivet för UFO-forskning börjar nu få sådana dimensioner att Anders Liljegren och jag får allt svårare att ta hand om och sortera alla de böcker, tidskrifter med mera som kommer in. Det är i och för sig trevligt men samtidigt en frustration när högarna växer. Idag har Anders ägnat sig åt att kolla av och ställa in den franska boksamlingen som nyligen hämtades från Paris. Sedan återstår att katalogisera böckerna i vår databas. När Anders fått bordet tömt är det bara att vänta på nästa samling som anländer på måndag då Håkan Ekstrand och Clas Svahn kommer med bland annat Staffan Stigsjöös efterlämnade boksamling.

Anders Liljegren försöker få ordning på den franska boksamlingen från Paris


Själv har jag försökt rensa i d-arkivet där vi bland annat förvarar alla tidskrifter och föreningsarkivalier. Vi behöver mera växtplats så idag har jag kastat tolv sopsäckar med trasiga och dåliga pärmar plus burit över de som ska sparas till vårt nya förråd bakom biblioteket. Nu återstår att flytta över gamla utställningar och annat till c-arkivet. En glad nyhet i sammanhanget är att vi nu troligen kan behålla även vår fjärde arkivlokal, den vi kallar c-arkivet och som var vår första lokal i Norrköping 1980. Genom ett avtal med arbetsförmedlingen kommer vi att få en viss dagersättning för arbetslösa som vi kan sysselsätta med arkivjobb. Det är mycket glädjande för vi behöver verkligen den fjärde lokalen med tanke på det stora inflödet av material.

D-arkivet

Jag har nog sagt det förut men om någon därute är arbetslös eller vill jobba ideellt med ett udda och fascinerande ämne så finns det hur mycket jobb som helst att göra i AFU. Är du pensionär och ufointresserad så välkommen till Norrköping. Varför spela golf och snickra på stugan när du kan jobba med världens största ufoarkiv!