Monday, July 20, 2009

Arbete med hemsidan

Nu börjar min samling gamla artiklar på hemsidan växa fram. Ännu så länge är samtliga register klara plus i stort sett alla artiklar från 1996 och framåt. Några enstaka äldre har jag också hunnit få med. Det kommer att ta sin tid att lägga in allt artikelmaterial från 1973 och framåt. Visserligen är det ett urval ur min produktion men jag försöker ta med allt som jag bedömer kan ha ett bestående värde. Problemet med artiklar från 1970- och 80-talen är att de inte finns i digital form utan jag måste skriva in varje artikel igen. Men jag fyller på med material så ofta tiden tillåter.För att göra artiklarna mera levande försöker jag också komplettera det skrivna materialet med bilder. Min förhoppning är att hemsidan till slut skall fungera som en databank lätt åtkomlig för 2000-talets nya ufologer som ger sig i kast med det gåtfulla och fascinerande fenomen som ufo utgör.