Friday, March 29, 2013

Teosofi och akademisk forskning

I veckan anlände ett exemplar av den dyraste bok jag köpt i hela mitt liv, 1.626 kronor på Bokus. Det var med viss tvekan jag beställde denna exklusiva volym med titeln Handbook of the Theosophical Current. Men eftersom ett huvudspår i mitt ufointresse är kopplingen mellan ufo och den esoteriska traditionens historia och fenomen bedömde jag detta verk som grundläggande. Anders Liljegren har även köpt ett exemplar till AFU.


Redaktörer för den 494 sidor tunga volymen är de båda religionshistorikerna Olav Hammer och Mikael Rothstein. Tjugo forskare inom religions- och idéhistoria bidrar med kapitel som berör olika sidor av teosofins historia och de olika nyandliga grupper som med teosofin som grund kan räknas till den esoteriska traditionen. Jag har endast läst Hammers och Rothsteins introduktion och kommer att recensera boken lite mer i en blogg på engelska när jag studerat några fler kapitel. Noterar dock redan nu att det helt saknas information om den svenske esoterikern Henry T. Laurency, vilket hade varit rimligt med tanke på att hans verk nu finns tillgängliga på flera språk och att Laurency börjar bli alltmer läst och kommenterad i ett internationellt perspektiv.

Handbook of the Theosophical Current ges ut av det akademiska förlaget Brill som enligt sin hemsida funnits ända sedan 1683. Denna volym är nummer 7 i serien Brill Handbooks on Contemporary Religion. I flera bloggar har jag påpekat det faktum att det finns väldigt lite akademisk forskning kring teosofins och den esoteriska traditionens historia, trots dess oerhört stora kulturhistoriska inflytande. Glädjande därför att Hammer och Rothstein påpekar detta i sin introduktion. De går även ett steg längre och förklarar teosofin och dess avnämare som "en av den moderna världens viktigaste religiösa traditioner" som trots det är "vastly understudied". Det är bara att hoppas att våra svenska religions- och idéhistoriker tar till sig denna synpunkt och sätter igång med forskningen.

Om det finns få akademiker som ägnat sig åt teosofins historia så är situationen ännu sämre vad gäller studiet av kopplingen mellan ufokontaktrörelsen och den esoteriska traditionen. En begynnelse finns med böcker som The Gods have landed (1995) samt UFO Religions (2003). Men märkligt nog tycks akademiker koncentrera sig på de mera perifera och extrema kulterna som Aetherius Society, Unarius och Raelrörelsen. Medan de ofta missar ufokontaktrörelsens huvudspår som George Adamski, Daniel Fry, Orfeo Angelucci och George Van Tassel.Detta gäller även Handbook of the Theosophical Current där Mikael Rothsteins bidrag Mahatmas in Space koncentrerar sig på den även i ufokontaktrörelsen inte särskilt väl sedda George King och hans Aetherius Society. King deltog till exempel aldrig vad jag vet i George Van Tassels stora Giant Rock Spacecraft Convention. Kanske ännu märkligare är att ingen akademiker undersökt det mycket stora inflytande som Borderland Sciences Research Associates (BSRA) hade på den begynnande ufokontaktrörelsen. Redan 1946 förklarade BSRA att ett okänt flygande föremål var besök av utomjordingar. En information som erhölls genom det mycket intressanta och ovanliga mediet Mark Probert. Noteras bör också att BSRAs båda ledare Meade Layne och Riley Crabb var influerade av teosofin. Under sin tid på Hawaii var Riley Crabb ledare för Honolululogen av Teosofiska samfundet.

Riley Crabb (1912-1994)


Det är glädjande att intresset för den esoteriska traditionen växer inom den akademiska världen. Forskningscentra finns nu i Paris, Amsterdam och Exeter. Sedan 1985 publiceras också den akademiska tidskriften Theosophical History. Vad jag hoppas på är att fler och fler forskare skall ta sig an hela det stora fält som ryms inom ufokontaktrörelsen. Förhoppningsvis upptäcker man då att Arkivet för UFO-forskning har en stor del av det empiriska underlag som behövs för forskningen.


Naturligtvis skrivs det även en hel del bra böcker om sekter och kulter utanför den akademiska sfären. Här vill jag passa på att rekommendera den nya och utökade upplagan av Clas Svahns Sekter, hemliga sällskap och domedagsprofeter. Här kan man, förutom många andra rörelser, läsa goda sammanfattningar av både Raelrörelsen och Heaven´s gate.