Sunday, November 25, 2012

Tidskrifter och föredrag

Den här helgen har jag ägnat mig åt att försöka få ordning på alla populärvetenskapliga tidskrifter vi har i AFU. Här finns bland annat New Scientist, Omni, olika astronomitidskrifter och den gamla svenska Värld och vetande. Ambitionen i D-arkivet är att skapa huvudavdelningar för ämnena ufo, forteana, populärvetenskap/astronomi, teosofi och spiritualism samt science fiction. Därigenom blir det enklare att söka artikelmaterial beroende på forskningsområde. Noterade att vi har stora mängder dubbletter av Omni, en läsvärd tidskrift som publicerades mellan 1978-1995 och tog upp science fiction, populärvetenskap och ufo i en trevlig blandning. Om någon vill köpa äldre nummer av Omni som saknas i den egna samlingen så hör av er.


Så har Exopolitik Danmark lagt ut mitt föredrag i Köpenhamn 7 september samt paneldebatten efteråt på nätet. Som bekant resulterade föredraget i en märklig kritik från SUFOI med efterföljande debatt. Nu kan alla se föredraget och paneldebatten och döma själva. Lite tråkigt att kameran inte alternativt fokuserar på powertpointbilderna. Särskilt mina sista kommentarer blir svåra att förstå. Lägger därför här in texten från den sista bilden som är ett citat från Charlton Heston i filmen Apornas planet:
"I´m a seeker too, but my dreams are not like yours. I can´t help thinking that somewhere in the universe there has to be something better than man."För er som också vill lyssna till paneldebatten efter föredragen så är länken här.

Det är inte bara jag som råkat ut för märkliga reaktioner från ufokollegor. I senaste numret av norska UFO, sammanbunden med UFO-Aktuellt, presenterar Ole Jonny Brænne en artikel som kritiskt granskar en del av de bilder som tagits i Hessdalen under det så kallade Science Camp 2004, 2006 och 2007. Artikeln visar alternativa tolkningar av en del av de foton som togs.


Resultatet av artikeln har blivit att Ole Jonny och UFO-Norge uteslutits från Project Hessdalen friends. Ett minst sagt underligt agerande. Vi får hoppas att det kommer en förklaring från ansvariga för Projekt Hessdalen och att det hela kan redas ut genom öppen och ärlig debatt.