Tuesday, November 6, 2012

Stig Aggestad och ett hemligt sällskap

I kväll ringde jag och gratulerade Stig Aggestad i Eskilstuna som fyller 75 år. Han var en av de första ufologerna jag fick kontakt med när jag tillsammans med Kjell Jonsson startade UFO-Södertälje 1970. I brev och telefonsamtal i det tidiga 1970-talet var Stig alltid entusiastisk och nyfiken och uppmanade mig att inte släppa taget om intressanta ufofall som vi kommunicerade om. Mellan 1980-1984 var han ensam ansvarig för UFO-Sveriges rapportcentral. Ett arbete han fortsatte med tillsammans med medhjälpare ända till 1991. Om sin tid på rapportcentralen och annat berättade Stig i en intervju jag gjorde med honom 1984.

Stig Aggestad 29 augusti 1977

Men Stig Aggestad har haft många strängar på sin lyra. I 33 år var han radio- och tevekrönikör i tidningen Folket. Och han har intervjuat både Tage Erlander och Göran Persson. Om allt detta och mycket mer kan man läsa i en intervju som Folket gjorde med Stig inför hans 75-årsdag. Ett stort Grattis vill jag framföra till gamle vännen och ufologen Stig.

En av mina ambitioner är som bekant att dokumentera så mycket som möjligt av UFO-Sveriges historia. Och ibland dyker jag på lite ovanliga och märkliga dokument. Som till exempel stadgarna till det hemliga sällskapet Manduci Silenie. Latin för De hemliga ätarna. Det var ett "slutet broderskap" som bildades den 18 mars 1983 av Bevan Berthelsen, Håkan Ekstrand, Ingvar Damm, Karl-Olov Pettersson och Inge Olsson. Samtliga, utom Håkan Ekstrand, medlemmar i dåvarande Köpings UFO-förening. Bevan var initiativtagaren.

Bevan Berthelsen på UFO-Sveriges kurs för fältundersökare 15-16 augusti 1981

Naturligtvis blev jag lite nyfiken på de mycket strikta stadgarna. Här några exempel:
§ 2. Broderskapet skall verka för medlemmarnas väl och personliga relationer. Uppriktighet och ärlighet mellan bröderna är ett måste.

§ 4. Inval av nya bröder skall ske efter moget övervägande och full enighet inom gruppen... Intagning sker enligt fastställd ceremoni.

§ 6. Bröder iakttar fullständig tystnad.

§ 10. Sammankomst börjar med att speciellt invigt ljus tänds under tystnad. Därefter uttalas öppningsordet.

Jag ringde upp några av medlemmarna i går för att få veta mer om sällskapet. Bevan Berthelsen berättade att det var en slags herrklubb där man träffades för att öppet kunna diskutera allt både ufo och mystik. Syftet var också att hjälpa varandra om problem uppstod i livet. Men det hela var inte så allvarligt som stadgarna antyder utan man träffades under någon helg, hyrde en campingstuga till exempel. Framför allt hade man trevligt. Enligt Håkan Ekstrand träffades man ett antal gånger innan det hela rann ut i sanden. Karl-Olov Pettersson gjorde en ljusstake som graverades med namnet Manduci Silenie. Han har den kvar men vill behålla den. Annars hade den kunnat bli en udda del av AFU:s samlingar paraphernalia.

Hemliga sällskap har alltid haft en viss lockelse. Och som bekant arbetar UFO-Sverige redan för en hemlig organisation. Inte CIA utan HIA - Higher Intelligence Agency :-)