Thursday, October 11, 2012

Kursplanering och neurokirurg

Så var schemat spikat för UFO-Sveriges årliga kurs för fältundersökare 27-28 oktober på Hållsta konferens utanför Eskiltuna. Temat för den här kursen är konspirationsteorier där bland annat journalisten och författaren Gunnar Wall kommer att hålla en av föreläsningarna. Konspirationsteorier, inte bara om ufo, har blivit allt vanligare och det kan vara svårt för ufologer att bedöma rimlighet och förhållningssätt till alla ofta ganska fantastiska teorier som sprids, inte minst på nätet. Kunskap om och diskussion kring detta fenomen är därför viktigt och nödvändigt.


När man talar om konspirationer brukar det allt som oftast handla om onda hemliga maktgrupperingar som försöker dölja sanningen eller erövra politisk makt. I ufosammanhang har det blivit vanligt med föreställningar om reptilvarelser som agerar ungefär som i science fictionserien V. Inte så många är medvetna om att det också finns en hel del vad jag skulle vilja kalla goda konspirationer, kanske främst inom 1950-talets kontaktlitteratur. Temat har utvecklats i novellen Lost Legacy av science fictionförfattaren Robert Heinlein.


En grupp från California university med intresse för parapsykologi möter under en utflykt till Mount Shasta representanter för ett hemligt sällskap, adepter som utvecklat enastående paranormala förmågor. Gruppen blir invigd i den kamp som pågår mellan goda och onda adepter. Novellen är fascinerande i sina filosofiska diskussioner och inte minst Heinleins humor. Här är ett citat: "Any suggestion that there might be something to consciousness that can´t be explained in terms of physiology and mechanics is about as welcome as a Saint Bernard in a telephone booth."

Ovanstående citat är aktuellt med tanke på uppståndelsen kring boken Proof of Heaven. A Neurosurgeon´s Journey into the Afterlife av den amerikanske neurokirurgen Eben Alexander. Liksom många av sina kollegor var han tidigare övertygad om att medvetandet enbart var kopplat till hjärnan, det som brukar benämnas vetenskaplig reduktionism. Men efter att 2008 ha legat sju dagar i koma och varit med om så kallade utanför-kroppen-upplevelser har han ändrat åsikt. Fenomenet är väl känt inom parapsykologin men det ovanliga med Alexander är att hans kollegor skötte honom och apparatur under koman och man kunde konstatera att cortex var helt avstängd. Eben Alexander åker runt på olika konferenser och vill med sitt eget exempel förklara att vi är mycket mer än bara våra fysiska kroppar. Det skall bli intressant att följa den vidare debatten i detta fall. 

Slutligen vill jag framföra ett hjärtligt grattis till Carl-Anton Mattsson som fyller 66 år i dag. Carl-Anton tillhör UFO-Sveriges verkliga oldboys och har varit med i olika verksamheter sedan 1970-talet. En stor del av sin pensionärstid ägnar han nu åt förlaget Parthenon. Få är så beresta som Carl-Anton som varit runt om i världen och undersökt märkliga platser och fornlämningar. Där har han också samlat på sig många ovanliga instrument och annat som pryder bokhyllorna i hemmet i Nyköping.

Carl-Anton med en så kallad ragdong från Nepal