Sunday, September 9, 2012

Med Richard Dolan i Köpenhamn

Hemma igen efter en mycket intressant och givande helg i Köpenhamn. Jag deltog som en av föreläsarna på Exopolitics Danmarks konferens eller event som det kallas. Huvudtalaren var historikern och författaren Richard Dolan. Dessutom föreläste Francisco M. Correa från Portugal och Robert Fleischer från Tyskland inför ett drygt hundratal åhörare. Språket var genomgående engelska och jag var den enda som representerade "the ufo research community". Övriga, om man också räknar Richard Dolan, var representanter för Exopoliticsrörelsen.

Robert Fleischer från Tyskland gör sig redo för sin föreläsning

Föreläsarna samlade. Fr v undertecknad, Francisco Correa, Richard Dolan, Robert Fleischer

Exopolitikerna räknar sig inte som ufologer i vanlig bemärkelse utan mera som politiska aktivister för ufo-forskning och frisläppande av myndighetsdokument i frågan. Det är dock ingen enhetlig rörelse. Det finns olika grupperingar med lite skilda arbetssätt. Dock var de flesta jag mötte, även Richard Dolan, mycket kritiska mot Steven Greer som närmast betraktades som en sektledare med Messiaskomplex. Jag berättade om UFO-Sverige och AFU och hur vi arbetar med frågan. Att vi valt forskningslinjen och försöker efter bästa förmåga göra jobbet själva utan inblandning av myndigheter. Våra olika arbetssätt kan dock komplettera varandra och vad gäller målsättning finns egentligen ingen motsättning. Vi vill båda veta sanningen vad gäller ufofenomenet i dess många olika yttringar.

Frågestund efter föreläsningarna

Särskilt glädjande var det stora intresse som många visade för AFU och vårt arbete med att samla ufomaterial från hela världen. Flera erbjöd sig att donera material och vad jag förstår kommer det att bli åtskilliga studiebesök i AFU framöver. Det var också roligt att kunna berätta och visa bilder från UFO-Sveriges expedition till Nammajaure. Efter föreläsningar och paneldebatt blev det som brukligt trivsamt eftersnack med öl på en närliggande pub.

En glad Francisco Correa vid lördagsmorgonens frukost

Vackert väder i Köpenhamn. Fr v Francisco Correa, jag, Natascha Jatzeck, Jack Witek, Robert Fleischer (hunden tillhörde den vänliga tjejen som tog fotot)

Lördagen ägnades åt en workshop med Richard Dolan som föreläste om sin kontroversiella teori att det finns en "breakaway civilisation". Alltså en hemlig internationell grupp som tagit hand om störtade tefat och utvecklat egna farkoster. Det blev av naturliga skäl många frågor och diskussioner kring detta tema.

Richard Dolan på väg till workshop

Några av deltagarna i lördagens workshop. Fr v Francisco, Jack, Robert, Natascha, Richard

Richard Dolan signerar mitt exemplar av A.D. After Disclosure

Undertecknad med Richard Dolan på workshop

Allt som allt en intressant och spännande helg med många nya bekantskaper. Ett särskilt tack till Pia Knudsen och Frederick Uldall som ordnat allt praktiskt och mycket vänligt och skickligt tog hand om oss ibland lite förvirrade gästföreläsare.