Sunday, September 23, 2012

AFU och Roland Adlerberth

Äntligen har jag fått lite tid över för AFU-arbete. I ett svagt ögonblick i våras lovade jag att hålla en föreläsning om August Strindberg och teosofin på Norrköpings stadsbibliotek. Jag kommer att prata på temat nästa tisdag men först nu är jag klar med den ganska omfattande research och ordnande av powerpoint-bilder som krävs. Dagen har jag därför kunnat ägna åt diverse arbete i arkivet. Bland annat har jag flyttat flera hyllmeter teosofiska tidskrifter från vår huvudlokal till D-arkivet där vi kommer att bygga upp en särskild avdelning för teosofi precis som vi har en egen avdelning för science fictiontidskrifter.

En liten del av AFUs samling teosofiska tidskrifter

Jag har också letat material i AFU om Roland Adlerberth efter en förfrågan från Södertörns högskola. Roland Adlerberth, som avled 1993, arbetade som biblioteksassistent på Dicksonska folkbiblioteket 1949-1955 och som chef för Köpings stadsbibliotek 1955-1958. Därefter som frilansande översättare och författare. Han var medarbetare i DAST, Bokrevy, Jules Verne-magasinet, Studiekamraten, Sökaren, Vår lösen med flera. Under sin period som stadsbibliotekarie i Köping intervjuades han som den verklige rymdexperten. På sätt och vis kan man säga att han satte Köping på kartan som ufostad redan före Köpings UFO-förening på 1970-talet. I AFUs klipparkiv hittar man ufoartiklar av Adlerberth redan 1953.Den mycket omfattande klippsamling som Roland Adlerberth donerade till AFU är i dag oerhört värdefull. Den innehåller inte bara ufoklipp utan också mängder av forteana och paranormala fenomen. Jag har hittat pressklipp från 1951 och framåt. I AFUs personhistoriska arkiv finns Adlerberths korrespondens med förlaget Parthenon (ca 40 brev) samt fyra brev till K Gösta Rehn. Dessutom en pärm med ett fyrtiotal artiklar, recensioner, intervjuer och övrig korrespondens.

Roland Adlerberths klippsamling i AFU

Clas Svahns runa över Adlerberth i UFO-Aktuellt nr. 3, 1993.

Så har jag också hunnit skanna lite gamla foton från UFO-Sveriges tidiga historia. Foton som dyker upp lite här och var i arkivet, i pärmar med föreningsmaterial etc. Alltid trevligt att kunna bevara så mycket som möjligt av riksorganisationens arbete genom åren och dokumentera de ufologer som var aktiva.


Planeringskonferens i ufostugan, Enköping 21 mars 1987

Julfest i Enköpings UFO-förening 12 december 1987

Christer Nordin, Carl-Anton Mattsson och Annika Nordin på UFO-Sveriges fältundersökarkurs 8-10 augusti 1980

En fundersam Clas Svahn på UFO-Sveriges riksstämma i Stockholm 8 april 1989

Slutligen läser jag på Clas Svahns blogg att han gjorde stor succe med sitt föredrag på BUFORA-kongressen i London. Då väntar vi på AFU bara på allt material som ufogänget i London får med sig hem.