Saturday, July 28, 2012

Grattis Jörgen och Gunnar

Idag den 28 juli lyfter jag på hatten för två oldboys inom UFO-Sverige, Jörgen Granlie och Gunnar Karlsson, som fyller år på samma dag. Båda har varit och är verkliga klippor inom riksorganisationen och dessutom två riktigt trevliga pojkar. Så ett stort grattis på födelsedagen.

Jörgen Granlie, som fyller 83 år, har varit aktiv ufolog sedan mitten av 1970-talet, då inom Enköpings UFO-förening. Han var ledamot av UFO-Sveriges styrelse mellan 1978-2011, och har innehaft poster som vice ordförande, kassör och seketerare. Dessutom aktiv fältundersökare under många år. Mycket av det praktiska arbetet med den numera rivna ufostugan i Enköping sköttes av Jörgen och när lagret av UFO-Aktuellt flyttades från Sala till Enköping 1989 var det Jörgen som renoverade det förråd på gården där alla tidningarna då förvarades. Med början 1993 startade en ny arbetsmarknadsåtgärd för arbetslösa, så kallad Arbetslivsutveckling (ALU) som även Arkivet för UFO-forskning fick nytta av. Den första person som fick ett ALU-projekt i AFU var faktiskt Jörgen Granlie, som, under några månader, med början den 22 februari 1993, kodade in rapporter i databasen ScanCat. Som pensionär har Jörgen sedan några år lämnat Enköping och är numera bosatt i Solna.

Jörgen Granlie (t h) i samspråk med UFO-Sveriges dåvarande ordförande Christer Nordin 1981

Jörgen vid UFO-Sveriges styrelsemöte 12 oktober 1996

Tre pigga pojkar vid styrelsemöte 28 november 2009. Fr v Mats Nilsson, Gunnar Karlsson, Jörgen Granlie

Gunnar Karlsson har hunnit bli 66 år och kan njuta av pensionärslivet. Vännen och ufokollegan Mats Nilsson berättar ofta på sin blogg om trevliga utflykter de brukar göra tillsammans i Salatrakten. Gunnar har varit ledamot i UFO-Sveriges styrelse sedan 1999 och innehaft posten som kassör sedan 2006. Något som han sköter med stor flit och noggrannhet. Både Mats och Gunnar är två äkta föreningsmänniskor som värnar om och verkligen brinner för vår riksorganisation. Det blev jag mycket konkret medveten om när jag var på besök hos Gunnar senast. Ovanför sängen i hans sovrum hänger prydligt på rad affischer från UFO-Sveriges riksstämmor. Det kallar jag engagemang. Liksom jag är Gunnar också samlare. Han på elefanter och jag på ugglor. Därav den flitiga byteshandeln vid våra UFO-Sverigemöten.

En skojfrisk Gunnar Karlsson vid middag i Ängelholm 16 januari 2010. I förgrunden Carl-Anton Mattsson

Gunnar vid riksstämman i Kalmar 22 maj 2010

En elefant Gunnar fick av mig till sin samling

Hoppas ni båda för en riktigt trevlig födelsedag och blir ompysslade och firade av nära och kära.