Saturday, August 28, 2010

Styrelsemöte i Ulundastugan

I ett vackert sensommarväder samlades UFO-Sveriges styrelse i dag för höstens första möte. Vi var åtta ordinarie styrelseledamöter plus Stockholms UFO-förenings nyvalde ordförande Kaj Hahne, som valdes in som adjungerad ledamot. Välkommen i styrelsen Kaj och hoppas du kommer med som ordinarie ledamot från och med nästa årsmöte.

Ufo-gänget samlade före mötet: Fr v Rickard Andersson, Clas Svahn, Mats Nilsson, Håkan Ekstrand, Gunnar Karlsson, Irre Bredin, Tobias Lindgren, Kaj Hahne

Mötes inleddes med att styrelsen gratulerade Mats Nilsson med en blomsterbukett. Mats fyllde som bekant nyligen 65 år och kan nu njuta av pensionärslivet och ägna mera tid åt ufoarbetet.

Clas överräcker en blomsterbukett till nyblivne pensionären Mats

Mötet konstaterade att ekonomin är god och att nya utökade UFO-Aktuellt fått ett genomgående positivt mottagande. Även UFO-Raden/Rapport-Nytt har en bra prenumerationsutveckling. Stort intresse visas för fältundersökarkursen på Hållsta konferens 25-26 september och många platser är redan bokade.

Ordförande och sekreterare i aktion

Några nya ansvarsposter beslutades. Jim Granlund kommer i fortsättningen att ansvara för kontakter med utländska ufogrupper. Tydlighet önskades vad gäller rapportcentralens verksamhet. Tobias Lindgren valdes som "chef" för rapportcentralen med planen att Tobias skall ha fyra personer att delegera vidare arbetsuppgifter till. I sammanhanget påpekade mötet vikten av att ordinarie styrelseledamöter verkligen har möjlighet att delta i styrelsemöten. Särskilt viktigt att ansvariga för UFO-Sveriges centrala verksamheter alltid deltar.  En ny och mera aktiv bedömningsgrupp föreslogs också.

Tobias Lindgren, ansvarig för UFO-Sveriges rapportcentral

Clas Svahn kunde visa upp de första exemplaren av sin nya bok Vålnader, utomjordingar och mystiska fenomen. Bilder av det okända. Blir säkert en storsäljare med ett fascinerande bildmaterial och intressanta fakta om kontroversiella fenomen.


Nästa planeringskonferens blir i Sundsvall den 23 oktober och nästa styrelsemöte på Hållsta konferens 25 september.

Två pigga pensionärer i UFO-Sveriges styrelse, Gunnar Karlsson och Mats Nilsson

Som vanligt ett trivsamt styrelsemöte med ufogänget, hjärtligt munhuggande, skämt och allvar i god blandning.
Hållsta nästa!