Thursday, October 15, 2009

UFO-Nyköping

Har ägnat några kvällar åt att ordna AFU:s samling av material från UFO-Nyköping TVF. Det blev sammanlagt fem pärmar föreningsarkivalier om man medräknar en pärm för Nyköpings Tvärvetenskapliga Bokförening/Parthenon. Det roliga med att ordna lokalföreningars arkivalier är att jag samtidigt lär mig mycket om svensk ufohistoria. Nu står UFO-Nyköpings material i fem nya röda pärmar i d-arkivet.


UFO-Nyköping bildades 1976 som ett resultat av Thorvald (Bevan) Berthelsens omfattande föredragsturné i Sverige. Föreningen var mycket aktiv under 1970- och 80-talen men upphörde med sin verksamhet 1985 och är idag vilande. En drivande kraft från början var Carl-Anton Mattsson som förutom sitt ufointresse varit något av en globetrotter och besökt arkeologiskt intressanta platser världen runt. Sommaren 1978 anordnade UFO-Nyköping "Svensk UFO 78", en hel vecka med olika föredrag och filmvisning mitt i sommaren. Modigt, men det blev en PR-mässig succé.

Nystartade UFO-Nyköping i Södermanlands Nyheter 6 oktober 1976

Ordförandeskapet övertogs efter några år av Barbro Magnusson från Oxelösund. Barbro, som tyvärr avled sommaren 2008, blev en av UFO-Sveriges mest aktiva fältundersökare och besökte också många gånger Hessdalen i Norge. När UFO-Nyköping upphörde som förening 1985 var det i huvudsak Barbro som fortsatte det aktiva ufoarbetet på fältet.

Barbro Magnusson håller föredrag för dåvarande Norrköpings UFO-förening 25 mars 1996

1985 startade Carl-Anton Mattsson och Dan Mattsson Nyköpings Tvärvetenskapliga Bokförening (NTB). Genom ett skickligt förhandlingsarbete lyckades man överta förlaget Parthenon i Helsingborg och har efter det givit ut en stor mängd böcker. Min senaste bok Främlingar på vår jord. Ufokontakter i Sverige är till exempel utgiven på Parthenon, som förlaget heter idag.

Carl-Anton Mattsson på UFO-Sveriges fältundersökarkurs på Barken Konferens 1 nov. 2008

Varken Carl-Anton eller Dan har idag tid eller intresse att driva UFO-Nyköping vidare som förening. Men kanske finns det någon annan i Nyköpingstrakten som vill ta tag i stafettpinnen och fortsätta traditionen från en förening som haft stor betydelse för svensk ufologi.