Thursday, October 8, 2009

Nya medarbetare på AFU

Äntligen har vi börjat komma igång med fas3-projektet på AFU. Tre personer har hittills anställts på två år vilket bland annat innebär, förutom ett ekonomiskt tillskott, att rapportarkivet kan ordnas på ett bättre sätt. I AFU jobbar nu Håkan Landin och Mats Dellgren med att sortera in uforapporter som läggs i aktomslag i nya boxar. Anders Liljegren har gjort ett omfattande förarbete så att Håkan och Mats bara har att fortsätta enligt Anders arbetsbeskrivning.

Håkan Landin, ny medarbetare i AFU

Christer Axbom jobbar på distans från Malmö där han hjälper Tobias Lindgren på rapportcentralen med att ringa runt till ufovittnen. Ett tidsödande arbete med tanke på alla rapporter som kommer in till UFO-Sverige.

Sven-Olov Svensson visar Håkan Landin en av pärmarna med uforapporter

Håkan Landin och Christer Axbom kommer också att delta i UFO-Sveriges fältundersökarkurs den 24-25 oktober. Fas3-projektet är en unik möjlighet för AFU och UFO-Sverige att få arbete gjort som ingen annars skulle hinna med inom rimlig tid. På sikt hoppas vi kunna anställa flera personer som kan ta ansvar för olika delprojekt. En mycket positiv uteckling för svensk ufologi.