Sunday, August 16, 2009

Vetenskaplig nyfikenhet

Ufofenomenet är en av vår tids verkligt stora och fascinerande gåtor. Stora mängder data har samlats av organisationer i många länder. I Sverige har vi i Arkivet för UFO-forskning cirka 18.000 svenska ufofall där hundratals observationer är verkligt intressanta och borde bli föremål för vidare forskning och dokumentation. Men var är forskarna? Något som förvånat mig en lång tid är bristen på vetenskaplig nyfikenhet rörande ufofenomenet från svenska forskare, akademiker och intellektuella. Är det bara en fråga om okunnighet om data eller rädsla för att engagera sig i ett kontroversiellt ämne? Det är som om svenska forskare saknar, vad jag skulle vilja kalla, existentiell nyfikenhet. Jag har alltid levt i föreställningen att som forskare hade man den psykologiska läggningen att man var nyfiken på tillvarons gåtor och kunskapens gränser. Kanske är det inte så?


Den fransk-amerikanske ufologen Jacques Vallee funderar mycket kring dessa frågor i den synnerligen läsvärda Confrontations. A scientist´s search för alien contact (1990). Angående mängden data som samlats om ufo skriver han: "The realization that none of this material has ever been seriously examined by professional scientists is staggering. Strictly in terms of the sociology of science, the refusal to consider the facts of the UFO phenomenon is a remarkable statement about the narrow limits within which our society authorizes the serious pursuit of knowledge."Redan K. Gösta Rehn, svensk ufologis nestor, kommenterade denna problematik i sin första bok De flygande tefaten. Dokument och teori (1966): "Svenska vetenskapsmän har knappast gjort sig mödan att sätta sig in i problemet. De konstaterar kort och gott att flygande tefat ej kan existera, eftersom de enligt observatörernas vittnesmål inte följer fysiken lagar."


Vad jag skulle vilja se är forskare inom olika discipliner som verkligen ger sig ut på fältet och intervjuar observatörer. Inte bara kategoriskt uttalar sig om ämnet utan egen erfarenhet av empiriska data. Synpunkter från punschverandan - som jag brukar kalla det. Här finns en mängd olika intressanta infallsvinklar. Till exempel en jämförande studie av de fall där ufo påverkat bilar, elektriska apparater och inte minst fysiologisk påverkan på människor, brännskador, paralysering med mera.


Vad vi amatörer kan göra är att fortsätta samla data och med UFO-Sverige och Arkivet för UFO-forskning lägga en grund för kommande vetenskaplig forskning. Sedan är det bara att hoppas att det med tiden dyker upp enskilda forskare som vågar vara vägröjare och som har en rejäl dos av egenskapen existentiell nyfikenhet parad med handlingskraft.