Friday, August 21, 2009

UFO-utställningar

Dagen har jag ägnat åt att leta gamla UFO-Sverigefoton i arkivet samt planera hur vi ska använda AFU:s fjärde lokal, den vi kallar C-lokalen. Vi kommer bland annat att placera gamla UFO-Sverigeutställningar där samt vår stora samling dubletter av pressklipp och artiklar. Passade också på att äta lunch i AFU:s arbetslokal med vår trogne arkivarie Sven-Olov Svensson, som alltid finns på plats.

Sven-Olov Svensson i AFU:s "lunchrum"

När jag betraktar UFO-Sveriges gamla utställningar i C-lokalen blir det tydligt hur ämnet förändrats genom åren. Utställningarna ger också en god bild av det svenska föreningslivets utveckling eller kanske man skall säga avveckling. I vår Internetbaserade tid blir det allt svårare att upprätthålla föreningsliv i traditionell form. Men därmed går också mycket av den sociala sidan av föreningslivet förlorad.

En av utställningsskärmarna som presenterar Enköpings UFO-förening 1986

En av UFO-Sveriges mera lyckade utställningar arrangerades av Köpings UFO-förening i samarbete med Köpings museum mellan 1978-1984. Över 10.000 personer besökte utställningen sommaren 1978. En lyckad PR-satsning var det stora tefat som placerades på Ikeas parkeringsplats, väl synligt från E18. Tefatet var 5,5 meter i diameter och vägde 250 kilo. Det lockade många semesterfirare till museet.En annan lyckad satsning var på Postmuseum i Stockholm 26 september till 9 november 1980. I samband med museet utställning Rymdfrimärken visade UFO-Sverige utställningen UFO - fantasi eller verklighet. Mer än 10.000 personer såg denna utställning, vilket var det högsta besökssiffra man haft under liknande tidsperiod. Ett hundratal åhörare fick också tillfälle att lyssna till ett föredrag av UFO-Sveriges nyvalde ordförande Christer Nordin.

Håkan Ekstrand (t.v.) och Mats Nilsson pratar med besökare på UFO-Sveriges utställning på Postmuseum hösten 1980