Thursday, July 23, 2009

Åke Franzén Memorial Cup


AFU-gänget i årets golftävling: Rikard Andersson, Lisbeth Kylén och Sven-Olov Svensson

Så har vi avverkat årets upplaga av Åke Franzén Memorial Cup. AFU:s årliga minigolftävling till minne av ufologen Åke Franzén. Fyra deltagare kunde vara med: Sven-Olov Svensson, Lisbeth Kylén, Rickard Andersson och jag själv. Protokollförare utan att vara med i tävlingen i år var Sandra Aronsson.

Sven-Olov Svensson koncentrerar sig på nästa slag

Sven-Olov och jag låg lika väldigt länge men på de sista banorna gjorde jag några puttmissar vilket innebar att Sven-Olov blev årets vinnare med 46 poäng mot mina 50. Som vanligt avslutades cupen med fika och trevligt småprat.

Årets vinnare Sven-Olov Svensson tillsammans med Rickard Andersson och Lisbeth Kylén


Åke Franzén är väl inte så känd bland dagens ufologer men var aktiv på ufofronten redan på 1960-talet och sedan ända till sin död 1995. Du kan läsa lite mer om honom i den runa jag skrev i UFO-Aktuellt 1995.


Åke Franzén kastar "tefat" under midsommarfirande med AFU-gänget 24 juni 1978