Tuesday, June 2, 2009

Ufoforskning och korrespondens

K. Gösta Rehn, svensk ufoforsknings grand old man, donerade en stor del av sin boksamling till AFU 1978. Till sin dotter, Greta Frankel, uttalade han en önskan att resterande ufomaterial, bland annat en mycket omfattande korrespondens, skulle doneras till AFU efter hans död. K. Gösta Rehn avled den 17 juni 1989. Den 7 augusti 1989 for Anders Liljegren och jag upp till Bromma för att hämta materialet. Till vår förvåning fann vi bara några få böcker och tidskrifter. Greta Frankel förklarade att all korrespondens hade hon slängt i en sopcontainer på gården för en vecka sedan.

K.Gösta Rehn 1891-1989

Med hjärtat i halsgropen vandrade vi ut mot bakgården. Och där i en container låg K. Gösta Rehns samlade korrespondens bland gamla tröjor, stövlar och annan bråte. Vi kunde rädda 32 pärmar med ovärderlig brevväxling med ufovittnen och ufologer från hela världen. Vi tackade högre makter medan vi fulla av entusiasm stuvade alla pärmar i bilen. Materialet finns nu bevarat i AFU för framtida forskning.

Tyvärr är det ganska vanligt att efterlevande till ufologer tror att det bara är böcker och tidskrifter som är av intresse när vi frågar om kvarlämnat material. I själv verket är det nästan tvärtom. Böcker och tidskrifter går nästan alltid att få tag på från annat håll. Den personliga korrespondensen däremot är unik och det är ofta den som visar sig vara avgörande när det gäller att utreda gamla ufofall eller historiska skeenden. Jag hade till exempel aldrig kunnat skriva ett så omfattande kapitel om K. Gösta Rehn i min bok UFO - i myt och verklighet om jag inte haft korrespondensen som underlag.

Ganska ofta får vi till AFU förfrågningar från andra länder om gammal korrespondens. Mycket värdefullt i det sammanhanget är den korrespondens som vi fått från förlaget Parthenons tidigare verksamhet. Edith Nicolaisen brevväxlade med mängder av ufologer och kontaktpersoner från 1950-talet och framåt. Nyligen skickade jag kopior av Ediths korrespondens med George Adamski mellan 1954-1964 till Glenn Steckling som idag ansvarar för GAF International/Adamski Foundation i Vista, Kalifornien.

Brev från George Adamski till Edith Nicolaisen, Parthenon 25 jan. 1955

Jag skulle vilja ge en uppmaning till alla ufologer och andra som får kännedom om ufomaterial som kan intressera AFU att noga påpeka vikten av att allt sparas. Särskilt viktigt är det unika materialet i form av brev, foton, bandinspelningar, föreningsarkivalier. Inom Arkivet för UFO-forskning är vi förstås alltid på jakt efter nya samlingar ufomaterial. Kontakta oss om du får kännedom om intressanta samlingar så ordnar vi transporten. Det är ett utmärkt sätt att stödja svensk ufoforskning.