Thursday, June 18, 2009

Malmö Interplanetariska Sällskap

I veckan hade jag ett trevligt samtal med Ebbe Johansson från Malmö Interplanetariska Sällskap (MIS). Vi diskuterade ett eventuellt föredrag under hösten. MIS är i huvudsak en föredragsförening med ett mycket brett utbud av ämnen som UFO, astronomi, rymdforskning, forntida kulturer, fysik, parapsykologi, mystik, livsåskådningsfrågor med mera. Sällskapet anordnar föredrag den första fredagen i varje månad, utom under juni-augusti.


MIS är faktiskt Sveriges äldsta ännu existerande ufoförening och bildades redan den 1 oktober 1958, då under namnet Malmö UFO-sällskap. Grundare var Edith Nicolaisen från Parthenons bokförlag, kyrkoherde Algot Englesson och direktör E. Lindahl. Samma år bildades Ifologiska sällskapet i Stockholm men den föreningen upphörde 1969. MIS har i flera omgångar utgivit en medlemstidskrift med olika namn: Tellus (1961-62, 1972-73), Galax (1963-64) samt Orion (1965).


Den verkliga eldsjälen i MIS är Ebbe Johansson som varit medlem sedan starten 1958 och under många år fungerat som ordförande. Redan som 16-åring blev Ebbe intresserad av ufo och astronomi. Han har hållit många föredrag, inte bara i Malmö och varit flitigt intervjuad i lokalpressen. Numera är han pensionerad från sin tjänst som institutionstekniker vid Sjöbefälsskolan i Malmö. Det är härligt med entusiaster som Ebbe Johansson som aktivt hållit intresset för ufo och livets mysterier levande under så många år. Och att ha lyckats hålla Malmö Interplanetariska Sällskap igång sedan 1958 måste betraktas som en verklig kulturgärning. Det är bara att gratulera.

Ebbe Johansson