Sunday, May 17, 2009

Främlingar på slottet

På 1970-talet och några år framåt var den engelska tidskriften Flying Saucer Review (FSR) något av husorganet för mig och många andra aktiva ufologer. Charles Bowen, som var redaktör mellan åren 1964-82, hade gjort FSR till en internationellt välrenommerad tidskrift där många inflytelserika och skickliga ufologer publicerade både intressanta ufofall och teorier. Här kunde man läsa artiklar av Allen Hynek, Jacques Vallee, Aimé Michel, John Keel, Berthold E. Schwarz, Ted Phillips, John Keel, Lucius Farish för att nämna några.


När Gordon Creighton tog över redaktörskapet 1982 ändrades efter hand innehållet och kvaliten. I artiklar, kommentarer och ledare förde han allt tydligare fram den "demoniska" teorin om ufovarelser. Det vill säga att en stor del av ufofenomenet var manifestationer av onda väsen och han jämförde ofta humanoiderna med föreställningen om djinner i islam. Tonen i FSR blev, speciellt från 1990-talet och framåt, alltmer konspiratorisk vilket många av den gamla generationen ufologer beklagade.


Gordon Creighton

Många rykten och mer eller mindre spektakulära påståenden publicerades i FSR. Ett av dessa rykten presenterades av den spanske ufologen och f d jesuitprästen Salvador Freixedo. Han skrev en artikel i två delar med rubriken Contacts between U.S. Presidents and Aliens. Första delen publicerades i FSR vol. 39, nr. 4 (Winter 1994). Originalartikeln fanns att läsa i den spanska tidskriften Espacio Y Tiempo för april 1994.

I en underrubrik får vi veta att Three strange beings visit King Gustavus of Sweden. Kortfattat påstås att Sveriges USA-ambassadör ringt president Truman 1946 för att överlämna ett viktigt dokument från kung Gustav V. Ambassadören besöker Truman och läser upp ett brev som kungen skivit som en uppmaning till president Truman. I brevet påstår kungen att tre okända varelser plötsligt uppenbarat sig på slottet för att varna för kärnvapen. De var ca 120 cm långa, smala med stora ögon och gul hud.

Varelserna talade engelska med monoton röst och förklarade att de också bodde på jorden. De ville varna för kärnvapenfaran och kontaktade de främsta makthavarna över hela världen därför att kärnvapnen kunde leda till total katastrof även för varelserna själva. Om stormakterna stoppade dessa vapen skulle de av varelserna istället få kännedom av hemligheten bakom "magnetic energy". Brevet som ambassadören läste upp var nio sidor långt och försett med kungligt sigill.

Jag skrev till Salvador Freixedo 1995 och bad om hans källor till historien och frågade även om jag kunde få en kopia av kungens brev. Freixedo svarade att han hade två källor. Den ena var Andreas Faber Kaiser, redaktör för den spanska tidskriften Mundo Desconocido. Andreas Faber hade i sin tur fått historien från en icke namngiven svensk diplomat som arbetat på Sveriges ambassad i Washington där historien cirkulerade bland de anställda. Tyvärr hade Andreas Faber dött för två år sedan under "mystiska omständigheter".

Den andra källan var en bok av Angel Polo med titeln Otra civilizacion nos domina. Salvador Freixedo hade försökt spåra författaren men inte lyckats finna honom men han lovade återkomma när han hade ytterligare data. Något mera hörde jag aldrig från Salvador Freixedo. Svensk ambassadör i Washington 1944-48 var Herman Eriksson, svensk ämbetsman och statsråd som bland annat var handelsminister 1941-44. Om historien nu verkligen skulle vara sann så vore det en uppgift för grävande journalister att nysta vidare på. Ett avslöjande att kung Gustav V kontaktats av ufovarelser vore onekligen ett scoop för en journalist. Men jag misstänker att historien tillhör mytfloran i ufologin.