Thursday, May 14, 2009

AFU som arbetsplats

När Arkivet för UFO-forskning hösten 1980 flyttade in i egen lokal i Norrköping var vi ett fåtal idealister som jobbade med verksamheten på vår fritid. Samlingarna växte snabbt och 1993 kunde vi hyra ännu en lokal på 75 kvm. Det innebar också att antalet arbetsplatser kunde utökas. Det tidiga 1990-talets ekonomiska kris resulterade i stor arbetslöshet som kommunerna försökte mildra med s k ALU-projekt, vilket innebar att arbetslösa kunde arbeta några månader för bl a ideella föreningar och därmed få en ny a-kasseperiod. Mellan 1993 och 1998 arbetade ca 40 personer med olika projekt i arkivet. Det blev en ny erfarenhet för oss att fungera som arbetsgivare.
Tre glada ALU-arbetare på arkivet sommaren 1994

Från och med 1993 blev AFU mer och mer ett erkänt arkiv och vi blev medlemmar av både Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA) och Folkrörelsernas Arkivförbund (FA). Sedan dess har vi deltagit i olika former av arbetsmarknadsprojekt som inneburit att arbetslösa under längre eller kortare perioder kunnat sysselsättas med olika arkivuppgifter.

AFU:s arkivarie Sven-Olov Svensson finns alltid på plats för att hjälpa nyanställda och besökare

Igår öppnade sig ännu en möjlighet för AFU. Anders Liljegren skrev under en överenskommelse med arbetsförmedlingen om sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgaratin. Det innebär att arbetslösa kan få arbeta hos oss från sex månader och upp till två år, vilket skapar en större stabilitet och kontinuitet. Och framförallt får vi ersättning med 225 kr/dag för den anställde. Det ger oss en ekonomisk grund för att kunna utveckla verksamheten vidare.

Flera av oss som jobbat med AFU år efter år skulle gärna ha arkivet som heltidsjobb. Den ekonomiska möjligheten har ännu inte dykt upp och kräver sannolikt privata sponsorer av större mått. Men det nya avtalet är ett steg i rätt riktning. De som projektarbetat i AFU brukar trivas och upplever det som en både lugn och spännande arbetsplats med tanke på ämnet. Flera har undrat om det inte finns någon möjlighet till fast anställning. Kanske även den möjligheten kan dyka upp med tiden.
Den nyrenoverade lokalen har blivit en mysig arbetsplats och träffpunkt för UFO-intresserade